SEO Randers
Vil du på side 1 på Google med effektiv seo?

 

Hos SEMSEO.DK er der kun en 1. prioritet: - at få din virksomhed til at ligge på side 1 på Google

YDELSER Vil du ligge på side 1 på google?

Hos SEMSEO.DK har vi kun 1. prioritet - at få din virksomhed til at ligge på side 1 på Google

SØGEOPTIMERING med SemSeo.dk

SØGEOPTIMERING MED SemSeo.dk

Mange vælger en betalte placering på Nettet på grund af, at det ofte er et meget kompliceret analysearbejde, som ligger til grund for en optimal søgeoptimering. Derudover kræves naturligvis, at man kender teknikkerne indenfor søgeoptimering på et højt niveau.

SEO er meget omkostnings-effektiv, specielt set over tid, og der er ingen tvivl om, at hvis man ikke har specialkompetencen internt, på højt niveau, vil det være en fordel at få søgemaskineeksperter til udføre virksomhedens søgeoptimering.


Løsninger for hjemmesider, som ikke umiddelbart er søgemaskine-venlige

Når en virksomhed har en fungerende hjemmeside, som umiddelbart ikke er særligt egnet til at komme højt på søgemaskinerne, yder vi konkret og præcis rådgivning, som viser vejen til en mere SEO-venlig hjemmeside. Ofte kan små justeringer give store forbedringer.

F.eks. kan det være nødvendigt med lidt mere plads til tekst på en hjemmeside for, at der kan skabes topresultater. Desuden kan mindre ændringer i strukturen af en hjemmeside medføre langt bedre SEO resultater.

Der er mange variabler, som indgår i en søgeoptimering. Vi plejer at sige omkring 100 variabler. Det betyder, at hvis en virksomhed, som umiddelbart har en hjemmeside, som er egnet til SEO, kan intensiv søgeoptimering give rigtig gode muligheder for at komme langt frem på Internettet flere steder.

Andre hjemmesider er lige til at gå til, og her er det relativt let at opnå topplaceringer med en effektiv søgeoptimering.


SemSeo.dk har konkurrencefordele gennem unik søgeoptimering

I vores optimeringsløsninger anvender vi metoder, som vi selv har fundet frem til gennem erfaring og analyser, og som er uhyre effektive. Ofte kan selv små ændringer i f.eks. kodningen give en markant bedre søgeoptimering.
Gennem vores analyser af Googles måde at sortere på, er vi gennem praktisk afprøvning kommet frem til metoder, som tilsyneladende ikke kendes af andre leverandører på markedet. Dette medfører, at vi ofte kan lave en optimering, som er meget konkurrencedygtig med hensyn til tidsforbruget, og dermed for prisen.

Vores egne metoder for søgeoptimering er efterhånden testet mange gange med det samme resultat:
Typisk kommer kunden efter en periode, hvor Google har “grasset” nogle gange gennem kundes hjemmeside helt frem på side 1.

Der er også en tendens til, at vores metoder indenfor søgeoptimering medfører, at kunden kommer frem flere gange indenfor det samme forretningsområde eller søgeord.

Det er en stor fordel, at man via SEO kan komme frem flere steder på f.eks en Google-søgning, da man herved opnår, at kunden bliver genopfrisket med hensyn til firmanavnet, således at man ikke glemmes, når kunden leder videre på Internettet.

Hvordan kan man så vide, om man har fået en effektiv søgemaskineoptimering ?

Der findes faktisk, en række metoder, som viser et meget præcist billede af effektiviteten, af en søgeoptimering/seo

Efter en søgeoptimering vil en hjemmeside oftes gå frem på f.eks. Google efter den første “græsning”. Er der tale om en væsentligt optimering, som omfatter hovedparten af et site, vil der være flere sider, som rykker frem ret hurtigt efter en SEO. Det er dog mest på lidt længere sigt, at man kan se de reelle resultater af en søgemaskineoptimering. Hvis man ikke vil vente på resultaterne, som kommer på lidt længere sigt, kan man teste et site på en neutral SEO-tester, som viser den samlede SEO-score for en hjemmeside. De bedste søgemaskineoptimeringer ligger i intervallet fra cirka 87-88 % og op til cirka 96- 97 %, hvor 100 % er max. Det er dog meget sjældent, at der ses SEO-score på 97 % eller derover.
Er der tale om en hjemmeside, som fra starten er meget uegnet til søgeoptimering, med f.eks. meget flash på forsiden og meget begrænset plads til tekster på forsiden, er man nødt til at have et lavere ambitionsniveau. Selv den mest optimale søgeoptimering/SEO af et sådant site, vil ofte ikke være nok til at skabe topplaceringer. Det er ofte relativt dyre sites, som indeholder forskellige former for avancerede teknikker, som det er nærmest umuligt, at bringe helt frem på Google og de andre søgemaskiner. Når en hjemmeside tager relativt lang tid at “græsse”, tæller det ned i forhold til placeringen på Google.
Tiden er ved at løbe fra denne form for sites, hvor stort set hele produktionsprocessen er styret af designhensyn, da det bliver mere og mere afgørende for virksomhederne, at blive fundet af deres kunder på Nettet.
Det er ikke længere en god ide, for langt de fleste virksomheder, at have et site med top-professionel design, som det er umuligt at få helt frem på Internettet, og som derfor kun findes af dem, som kender hjemmeside-adressen i forvejen.
Det er simpelt hen tab af muligheder, for nye kunder både fra eksportsiden og hjemmemarkedet, og tilmed kundegenerering, som er relativ omkostningslet. Søgemaskineoptimering/SEO er derfor fremtidens vigtigste enkeltfaktor i virksomhedernes salgs- og marketing-indsatser.